Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Będzie szybciej i wydajniej

21 września w siedzibie spółki Wodociągi Kieleckie podpisano umowę dotyczącą rozbudowy Systemu Monitoringu i Sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną (SMiS). Zadanie to o wartości 7,7 mln zł realizowane będzie w ramach unijnego Projektu  IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

– Kilkadziesiąt studni otrzyma automatyczne czujniki, do systemu podłączymy kolejne 14 pompowni ścieków i jedną hydrofornię. Nasz system będzie większy, szybszy, wydajniejszy i skuteczniejszy – informuje Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Monitoring w Wodociągach Kieleckich działa od trzech lat i składa się z 216 czujników, które wysyłają 3000 sygnałów jednocześnie. Podpisana 21 września umowa dotyczy montażu na sieci wodociągowej kolejnych 86, a na sieci kanalizacyjnej – 15 czujników.

Zadanie to wykona wyłoniona w drodze przetargu firma AquaRD Spółka z o.o.

Montaż nowych urządzeń  ma trwać do końca września 2020 roku.