Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

MODERNIZACJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zadania realizowane na terenie OŚ „Sitkówka” gm. Sitkówka-Nowiny: przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu, zakup i montaż wirówki zagęszczającej, modernizacja membranowego zbiornika gazu i wymiana generatora biogazowego nr 1, rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod-kan. oraz zakup samochodów specjalistycznych do przewozu uwodnionego osadu i do czyszczenia kanalizacji.