Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

DLA MIESZKAŃCÓW

Wodociągi Kieleckie realizują projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany z Funduszu Spójności. Unijne dofinansowanie wyniesie przeszło 44 mln złotych, dzięki czemu powstaną kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej, do których będą mogli podłączyć swoje domy mieszkańcy (dot. gminy Kielce, Sitkówka-Nowiny, a przede wszystkim Masłowa północnego).

Cztery, ukończone już zadania w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” obejmowały m.in. budowę kanalizacji w ciągu ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu Wodociągi Kieleckie wybudowały sieć kanalizacyjną nie obciążając przy tym budżetów domowych mieszkańców. Łączna wartość budowy kanalizacji w Kielcach to ponad 3 mln 700 tys. złotych netto. Aż 1,8 mln zł pokrywa w tym przypadku dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności.Szybciej i taniej można podłączyć dom do nowej kanalizacji w Kielcach. Wodociągi Kieleckie wybudowały nie tylko kanał sanitarny, ale też wysięgniki do nieruchomości. Inwestycja unijna dotyczy ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej. Koszty budowy sieci i wysięgników wzięły na siebie Wodociągi. To nie koniec ułatwień: kolejne oszczędności płyną z uproszczonych proce-dur przyłączeniowych, które wprowadziła firma wodociągowa.
Kanalizacja w Kielcach na ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej została wybudowana w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. – Zbudowaliśmy 2,3 km sieci kanalizacyjnej z pomocą Unii Europejskiej i do tego Wodociągi Kieleckie wzięły na siebie koszty budowy wysięgników do domów – informuje Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich. Budowa sieci i tych specjalnych „sięgaczy” odbyła się więc bez obciążania domowych budżetów. – Działamy zgodnie z założeniem, że nowa sieć ma wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Także w zakresie łatwości budowy indywidualnych przyłączy – podkreśla prezes Milcarz.
Mieszkańcom pozostało przyłączenie wewnętrznej instalacji sanitarnej budynku poprzez sięgacz do kanału sanitarnego. I tutaj Wodociągi Kieleckie stosują udogodnienia w postaci „szybkiej ścieżki”: z uproszczoną procedurą. To gwarantuje sprawne i szybkie przejście formalności przyłączeniowych. Zainteresowanych mieszkańców ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta (BOK) Wodociągów Kieleckich, gdzie uzyskają niezbędne informacje.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,
a we wtorki w godz. 7:00 – 16:00, Tel. 41 365 31 01 do 06.

Projekt „Poprawy gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” jest realizowany z udziałem środków Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach POIiŚ.

Pobierz ulotkę informacyjną [PDF]
„PRZYŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO KANALIZACJI SANITARNEJ”