Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

DLA MIESZKAŃCÓW

Nowoczesna kanalizacja, nowy wodociąg

Realizowany przez Wodociągi Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców dzięki dostępowi do nowoczesnej kanalizacji i wodociągu.
Podłączenie do nowo wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjno-wodociągowej oznacza dla użytkowników oszczędności (szambo jest zdecydowanie droższe w utrzymaniu), wygodę, a także zdrowie i bezpieczeństwo. Zdrowa woda, to zdrowe życie.
Z tego powodu mieszkańcy kieleckiego obszaru metropolitalnego już teraz powinni się zainteresować możliwością podłączenie swojej posesji do realizowanych w ramach Projektu sieci.
Do 2020 roku łącznie w gminach Kielce, Masłów i Sitkówka – Nowiny wybudowana będzie lub przebudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 42 km. Ta inwestycja pozwoli Wodociągom Kieleckim zapewnić mieszkańcom dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Z powstającej sieci skorzysta 2209 nowych użytkowników.