Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

JRP

Jednostka Realizująca Projekt

Jednostka Realizująca Projekt (JRP) odpowiedzialna jest za zarządzanie, wdrażanie i prawidłowe rozliczanie Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

BENEFICJENT: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Zespół odpowiedzialny za zarządzanie projektem:

 • Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
  Pełnomocnik ds. Projektu
  Henryk Milcarz
 • Dyrektor Projektów POIiŚ
  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Janusz Kruchlik
 • Zastępca Dyrektora Projektów POIiŚ
  Kierownik Działu KO
  Alicja Marcisz

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego prosimy wysyłać na adres mailowy:
naduzycia.POIS@mr.gov.pl

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci