Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Wodociągi
Kieleckie Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64
25-701 Kielce
tel. + 48 41 365 31 00
fax + 48 41 345 52 20

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
www.wod-kiel.com.pl