Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

AKTUALNOŚCI

22
wrz

To już dwa ostatnie kontrakty w Projekcie

Dwa ostatnie kontrakty nadzorują obecnie Wodociągi Kieleckie w ramach projektu unijnego. Dzięki pozyskanym środkom z UE inwestycje wodociągowe były możliwe na oczyszczalni ścieków Sitkówka i na priorytetowych dla Kielc drogach wylotowych z miasta. Zakończyła się wielka przebudowa wodociągu na ulicach...
20
lip

Ciekoty odebrane jako ostatnie, ale ważne dla całej sieci w Masłowie.

W poniedziałek 19 lipca komisja w Wodociągach Kieleckich odebrała ostatnie duże zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Masłów. Kanalizacja w Ciekotach nie tylko pozwoli odebrać i oczyścić ścieki od mieszkańców sołectwa, ale także z większości północnego Masłowa. W samych...
07
sty

Ostatni kontrakt w ramach Projektu podpisany

Rok 2020 Wodociągi Kieleckie zakończyły zgodnie z planem zawarciem ostatniego kontraktu w ramach Projektu. W sumie realizacja inwestycji unijnej wymagała podpisania 52 umów na usługi, dostawy i roboty budowlane. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 100 mln zł. Podpisy na ostatniej...
1 2 3 19