Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Brzezinki będą miały kanalizację

Mieszkańcy Brzezinek w gm. Masłów będą mieli nową kanalizację o długości ponad 7 km, pompownię oraz przyłącza. W czwartek, 7 maja, Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcą umowę o wartości 8,5 mln zł. Kontrakt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinakami należącymi do sieci (ONS-y) oraz budowę przepompowni ścieków. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak, która otrzyma wynagrodzenie netto 6 mln 899 tys. 555,79 zł netto. Inwestycja zakończona powinna zostać do września br.

Brzezinki są sercem budowanego systemu kanalizacyjnego w gminie Masłów. Dzięki budowie sieci kanalizacyjnej możliwe stanie się podłączenie do tego systemu kanalizacji w Barczy, Masłowie II – Nademłynie, Dolinie Marczakowej i samych Brzezinkach. Bez położenia tutaj setek metrów rur kanalizacyjnych nie byłby możliwy odbiór ścieków z połowy obszaru objętego Projektem, jak również ich doprowadzenie na Oczyszczalnię w Sitkówkce.

Część drogi ścieki pokonają rurociągiem grawitacyjnym, który wykorzystuje naturalne spadki terenu, są jednak miejsca, gdzie obniżenie terenu wymaga tłoczenia ścieków pod górę, dlatego też w Brzezinkach powstaną odcinki rurociągu tłocznego oraz wspomniana wcześniej pompownia.
Z 12 pompowni, które będą obsługiwały cały system w Masłowie, ta w Brzezinkach jest jedną z 4 strategicznych, która spina część systemu odprowadzania ścieków z 4 miejscowości i pozwala przekazać je dalej: poprzez sieć rur do kolejnej pompowni, a w końcu na Oczyszczalnię w Sitkówce.

Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zorganizowanemu przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach oraz Wodociągi Kieleckie, właściciele nieruchomości zapłacą za przyłącze tylko 1500 zł, choć całkowite koszty mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.