Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki gmina Sitkówka-Nowiny

Kontrakt 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny

Już ponad połowa zakresu rzeczowego została zrealizowana. Wykonawca wykonał 812,40 mb kanału grawitacyjnego z rur PVC DN200 oraz 85,20 mb ONS-ów z rur PVC DN160 (w sumie 897,6 mb z 1529,40 mb). W dalszej kolejności wykonawca będzie kontynuował prace na kanale grawitacyjnym i rozpocznie prace przy budowie przepompowni ścieków P1 i P2. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 1 brygadę.

Zaawansowanie prac na dzień 10.06.2019 r.