Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów

Kontrakt Nr 1 – Wykonawca HYDROCOMPLEX

Zadanie 1

Część 1 – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni ST3 do studni F12”
Zadanie wykonane w 100 %
– wykonano kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PCV o długości 640,50 mb,
Zgłoszony do odbioru końcowego.

Część 2 – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanał grawitacyjny w sołectwie Mąchocice Scholasteria od studni F12 do studni W0 oraz rurociąg tłoczny od punktu W21a do studni W0″.  Wykonawca HYDROCOMPLEX
– pracuje 1 brygada porządkowa.
– wykonano kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PCV o długości 418,50 mb, co stanowi 100 % kanalizacji grawitacyjnej.
– trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem kanalizacji tłocznej.

Część 3 – „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Mąchocice Scholasteria”.  – Wykonawca HYDROCONSTER.
– pracują 4 brygady montażowe;
– wykonano kanał sanitarny DN200 i DN160 PCV o długości ok. 1100 mb;

Kontrakt 2 – „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Masłów”.  – Wykonawca KANRYD

Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej w msc. Wiśniówka dla zasilania budynków od 71a do nr 72a
– Projekt Organizacji Ruchu w trakcie opracowywania;
– planowany termin rozpoczęcia prac – wiosna 2020 r.;

Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa przy drodze na granicy sołectwa Masłów Pierwszy – droga do zbiorników III strefy ciśnień
– materiał na budowę w trakcie dostawy;
– planowany termin rozpoczęcia prac to 16.12.2019 r.;

Zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej w msc. Mąchocice Kapitulne, Ameliówka wraz z pompownią wody
– materiał na budowę w trakcie dostawy;
– Projekt Organizacji Ruchu w trakcie opracowywania;
– planowany termin rozpoczęcia prac to 18.12.2019 r.

Na pozostałych Kontraktach jeszcze nie podpisano umów.