Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Budujemy nowy wodociąg w ul. Zagnańskiej w Kielcach

W środę, 16 stycznia w siedzibie Wodociągów Kieleckich została podpisana umowa z wykonawcą kontraktu „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce”. W imieniu Wodociągów porozumienie podpisał prezes firmy Henryk Milcarz.
Modernizacje sieci wodociągowej zrealizuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma HYDROCONSTER Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Łukasz Gajda z Masłowa Drugiego. Zawarta umowa przewiduje wymianę do końca tego roku wodociągu w ul. Zagnańskiej na odcinku 1,3 km, od aresztu do skrzyżowania z ul. Witosa. W ramach inwestycji wykonawca przebuduje istniejący wodociąg, zastępując dotychczas stosowane rury stalowe rurami z żeliwa sferoidalnego.
Wartość robót to 1 595 909,21 zł. Prace zaplanowane przez Wodociągi Kieleckie skoordynowane zostały z robotami drogowymi realizowanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach w ramach rozbudowy ulic Zagnańskiej i Witosa.
Dzięki temu po zakończeniu przez Wodociągi wymiany rur drogowcy będą mogli bezzwłocznie przystąpić do położenia nowej nawierzchni drogi.