Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Czas na nowy wodociąg

Symbolicznym wbiciem łopaty przez przedstawicieli samorządu gminy Sitkówka-Nowiny oraz reprezentantów Wodociągów Kieleckich zainaugurowano modernizację kolejnego odcinka sieci wodociągowej.

Uroczystość odbyła się 27 września w miejscowości Kowala w gminie Sitkówka Nowiny. Samorząd reprezentował wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, a Wodociągi Kieleckie – prezes Henryk Milcarz.

W ramach unijnego Projektu IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”  nowy odcinek sieci otrzymają mieszkańcy gm. Sitkówki-Nowiny i Kielc.

Przebudowa sieci wodociągowej w Kowali i Kowali Małej przewiduje wymianę 6 km wodociągu oraz modernizację infrastruktury wodociągowej w tym rejonie. Nowy wodociąg otrzymają też mieszkańcy ul. Pocieszka oraz Sandomierskiej (na odcinku od ul. Tarnowskiej do Śląskiej). Wartości inwestycji, to  3,2 mln zł netto.