Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Kanalizacja w Ciekotach – Inwestycja ta wieńczy kanalizowanie północnej części gminy Masłów w ramach unijnego projektu

W środę 3 czerwca w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na budowę kanalizacji w Ciekotach, gdzie Jeszcze do października tego roku powstanie pięć pompowni ścieków i 9,9 km kanalizacji.
Wykonawca wyłoniony w przetargu, tj. firma Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. z Żurawicy z woj. podkarpackiego otrzyma za to wynagrodzenie brutto 8 885 935,74 zł.
Jest to ostatnia już umowa , która zamyka wielki projekt inwestycyjny w gminie Masłów w ramach obecnego, czwartego już projektu unijnego realizowanego przez Wodociągi Kieleckie. Finalnie skanalizowanie, czyli procent mieszkańców, których domy podłączone są do kanalizacji, przekroczy w gm. Masłów 90 proc.
Wielu ludziom kanalizacja kojarzy się tylko z rurami zakopanymi pod ziemią, a jest to znacznie większe przedsięwzięcie. Tylko w tym kontrakcie budujemy aż pięć pompowni ścieków, bez których nie mogłyby one trafić do oczyszczalni w Sitkówce, bo mamy górzysty teren. To również odcinki należące do sieci, które pozwalają przyłączać domy – komentuje Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Podłączyć się będzie łatwiej niż kiedykolwiek, gdyż dzięki inicjatywie władz gminy Masłów, Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach (właściciela Spółki) oraz Wodociągów Kieleckich mieszkańcy północnej części gminy Masłów mają możliwość otrzymania dofinansowania na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkaniec zapłaci wieć tylko 1500 zł. Brutto, natomiast resztę kosztów, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, oraz formalności biorą na siebie Wodociągi Kieleckie i MZWiK. Gmina Masłów wspiera te działania przekazując informacje
i dokumenty swoim mieszkańcom.

Do tej pory wręczyliśmy mieszkańcom 700 umów na przyłącza, z czego 600 już wróciło do nas podpisanych. To bardzo dobry wynik – nie kryje satysfakcji Tomasz Lato, wójt gminy Masłów.

Kontrakt „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Ciekoty” realizowany będzie w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”.

Na zdjęciach (od lewej): Władysław Karol Jacewicz – dyr. ds. ekonomicznych Wodociągów Kieleckich, Krzysztof Sędlak – prezes Invest-Line, Henryk Milcarz – prezes Wodociągów Kieleckich, Tomasz Lato – wójt gm. Masłów