Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

KANALIZACJA W CIEKOTACH NA FINISZU

W Ciekotach dobiega końca budowa 9,8 km sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to na podłączenie 156 domów do kanalizacji. Aby transport ścieków był możliwy potrzeba było budowy 5 pompowni ścieków. Cały system kanalizacyjny Masłowa północnego jest zabezpieczony na wypadek awarii, braku zasilania. Temu służą wielkie podziemne zbiorniki retencyjne na ścieki, które jeszcze nie dawno można było zobaczyć na placu budowy w Ciekotach. Pracę pomp zapewnią awaryjne agregaty. Kanalizacja w Ciekotach odgrywa kluczową rolę w całym systemie kanalizacyjnym Masłowa północnego: dzięki niej można będzie odprowadzić ścieki od mieszkańców Barczy, Brzezinek, Masłowa II – Nademłynia, Doliny Marczakowej.