Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Kanalizacja w Trzciankach coraz bliżej

19 września w Urzędzie Gminy Sitkówka Nowiny odbyło się podpisanie umowy dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny.
Inwestycja ta jest częścią projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” realizowanegoprzez Wodociągi Kieleckie przy współudziale funduszy unijnych. Pozytywne skutki wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy Trzcianki odczują już za rok. Podpisany 19 września kontrakt zakłada bowiem finalizację prac w tej miejscowości na koniec września 2019 roku.
W imieniu samorządu gminy Sitkówka-Nowiny umowę podpisał wójt Sebastian Nowaczkiewicz, a Wodociągi Kieleckie reprezentował prezes Henryk Milcarz.
Wykonawcą robót w Trzciance jest Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z siedzibą w sąsiedniej gminie Morawica. Wartość brutto umowy to 2 184 932,03 złotych.