Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

KOLEJNE SOŁECTWA MASŁOWA Z ODEBRANĄ KANALIZACJĄ

Wodociągi Kieleckie budują kanalizację sanitarną w 6 sołectwach północnej części gminy Masłów. W 3 z nich zbudowana sieć została odebrana wcześniej. Teraz dołączają 2 kolejne sołectwa: Brzezinki i Masłów II – Nademłyn. Zrealizowane tutaj roboty polegały na budowie blisko 13 km kanałów sanitarnych i 2 pompowni ścieków. Zgłoszenie zadań do odbioru przez wykonawców poprzedziły roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowej w miejscach, gdzie prowadzone były prace kanalizacyjne. Mieszkańcy zyskali możliwość podłączania swoich domów do kanalizacji. W sumie w Masłowie dostęp do kanalizacji zyska ponad 2000 osób.

W Brzezinkach zbudowano ponad 8,7 km sieci kanalizacyjnej i  pompownię ścieków. Wartość zrealizowanej tu inwestycji wyniosła blisko 8,5 mln zł. brutto. Skorzystają na tym mieszkańcy 122 domów.

W Masłowie II – Nademłyniu ponad 4,1 km kanalizacji i pompownia ścieków pozwolą uwolnić mieszkańców od problemu ściekowego. Skorzystają na tym mieszkańcy 80 domów. Wartość zbudowanej kanalizacji wynosi ponad 4,2 mln zł. brutto.