Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Kolejny specjalistyczny samochód kupiony

We wtorek, 18 grudnia w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano kolejną umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu. Tym razem firma wzbogaci się o samochód do przewozu osadów ściekowych.
Nowy pojazd to cysterna o pojemności 8 tys. litrów wyposażona w teleskopową tzw. trąbę do pobierania ścieków. Samochód jest niezbędny do przewozu osadów ściekowych, które są utylizowane w oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Będzie również wykorzystywany podczas udrażniania sieci kanalizacyjnych oraz innych niezbędnych prac.
Pojazd kosztuje 1 168 500 zł brutto. Do Wodociągów Kieleckich trafi najpóźniej w październiku 2019 r. Zakup pojazdu realizowany jest dzięki Projektowi „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”, z dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Umowę podpisali: Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich i Władysław Karol Jacewicz, dyrektor ds. ekonomicznych Wodociągów Kieleckich oraz przedstawiciele dostawcy samochodu — Janusz Kruchlik, dyrektor ds. Projektów Wodociągów Kieleckich i Marcin Wałek, dyr. handlowy firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. w Kielcach.