Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Masłów pełną parą

W Masłowie znaczna część prac została już wykonana, w niektórych miejscach jednak praca wciąż wre.
W Mąchociach Scholasterii wykonano ponad 4 km sieci kanalizacji i trwają ostatnie odbiory. Zaawansowanie robót jest na poziomie 90%. Wykonano warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię z kostki brukowej, tereny z tłucznia oraz tereny zielone. Do wykonania pozostało ogrodzenie, oświetlenie, ażury na skarpach montaż kontenera oraz rozruchy.
W Ciekotach i Radostowej Wykonawca wykonał 2 km kanalizacji, co stanowi ponad 20 % wykonania. W Barczy prace są już na finiszu. Sieć grawitacyjna i tłoczna wykonane zostały w 100 %. W Brzezinkach zaawansowanie jest na poziomie prawie 70 %, Wykonawca przystąpił do prac związanych z budową przepompowni ścieków.
W Dolinie Marczakowej prace przy budowie kanalizacji są na ukończeniu. Sieć grawitacyjna i sieć kanalizacji tłocznej wykonane są w 100 %.
W Nademłynie Wykonawca wykonał 808 m kanalizacji. W Wiśniówce i Dąbrowie prace zostały zakończone. W Mąchocicach Kapitulnych – Ameliówka także wykonano całość sieci, zagospodarowano również teren wokół pompowni.