Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Nowa kanalizacja w gminie Masłów

Kolejna miejscowość w północnej części gminy Masłów będzie miała nową kanalizację. W czwartek 6 lutego w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barcza.
W ramach kontraktu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów. Kanały grawitacyjne w sołectwie Barcza” przewiduje się budowę 3 kilometrów kanalizacji wraz z odcinkami należącymi do sieci (ONS-y) do września tego roku.
Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich tuż po podpisaniu umowy powiedział – Wodociągi Kieleckie dotrzymują zobowiązań. Obiecaliśmy mieszkańcom północnej części gminy Masłów, że o nich nie zapomnimy i że dotrze do nich kanalizacja. Teraz spełniamy te obietnice.
Wykonawcą kontraktu wyłonionym w drodze przetargu został Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „TRAK-KOP” z Kostomłotów Pierwszych w gm. Miedziana Góra. Firma otrzyma wynagrodzenie 2 557 822,77 zł brutto.
Kontrakt realizowany będzie w ramach projektu unijnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,