Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Nowa sieć wodociągowa w Kielcach

Trwa budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej w Kielcach. Prace prowadzone są w ulicach: Sandomierska i Pocieszka.
Ekipy budowlano-montażowe położyły w ul. Sandomierskiej łącznie 259,5 mb. wodociągów. Przeprowadzona w ostatnich dnia próba szczelności sieci wypadła pomyślnie. Do zakończenia robót w tym rejonie miasta pozostało jeszcze przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody oraz przepięcie nowo wybudowanego odcinka do istniejącego wodociągu. Obecnie odtwarzana jest zieleń miejska, która została naruszona w czasie prac ziemnych.
Trwa budowa sieci wodociągowej w ul. Pocieszka. Roboty montażowe prowadzone są tam w kilku miejscach jednocześnie. W ulicy położono 100 z 281 metrów planowanej sieci wodociągowej. Na bieżąco, po zakończeniu prac ziemnych, ekipy budowlane porządkują teren, aby budowa wodociągów była jak najmniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.