Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Nowoczesność w gospodarce osadowej na Oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków Wodociągów Kieleckich będzie miała nową wirówkę za prawie 2 mln zł. 27 czerwca br. nasza Spółka podpisała umowę na jej zakup i montaż. Dostawcą nowego urządzenia jest wyłoniona w przetargu firma FOSTECH Sp. z o.o. z w Barczewie (woj. warmińsko-mazurskie). Wartość umowy to 1 mln 791 tys. zł brutto, termin realizacji 8 miesięcy. Wykonawca nie tylko dostarczy wirówkę, ale przeprowadzi również montaż i rozruch.

To już kolejna inwestycja Wodociągów Kieleckich na Oczyszczalni w Sitkówce. A w planach są kolejne udoskonalenia. Dzięki unijnym środkom proces oczyszczania ścieków staje się coraz bardziej efektywny, tak w zakresie ilości, jak i jakości oczyszczonej wody, która trafia bezpiecznie do rzeki Bobrzy, poprawiając jakość jej wód. Zakończona kilka lat temu rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni była odpowiedzią na potrzeby stale rozwijających się gmin i miasta Kielce.

W ramach właśnie realizowanej inwestycji z udziałem unijnego Funduszu Spójności Spółka wraca do swoich świetnych tradycji produkcji zielonej energii z biogazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Byliśmy w Kielcach w tej dziedzinie pionierami. A skoro pojawiła się szansa, aby z pomocą Unii Europejskiej, zmodernizować ciąg osadowy oczyszczalni, to podjęliśmy w naszej Spółce działania, które pozwalają nam m.in. wymienić urządzenia pracujące od lat na nowoczesne i bardziej efektywne. Przykładem jest wirówka, która pozwoli zagęścić osad ściekowy i ułatwić proces fermentacji. Tak w dużym uproszczeniu można opisać jej udział w gospodarce osadowej naszej oczyszczalni: w oczyszczaniu ścieków biorą udział bakterie, które w reaktorze biologicznym namnażają się i część tego żywego materiału biologicznego, po oddzieleniu w osadniku, wraca do reaktora; reszta jako osad nadmierny bierze udział w kolejnym procesie technologicznym, zwanym fermentacją. Aby tak się stało konieczne jest zagęszczenie osadu przekazywanego do specjalnych komór fermentacyjnych. I jest to zadanie dla nowoczesnych wirówek. Dzięki ich pracy sprawniej przebiega sama fermentacja, w wyniku której powstaje biogaz, a z niego energia elektryczna i cieplna.

Kolejne elementy unowocześniania gospodarki osadowej oczyszczalni to wymiana zbiornika na biogaz, rozbudowa stacji uzdatniania gazu i dostawa nowego generatora na biogaz.