Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Krok ku ekologii z biogeneratorem

Wodociągi Kieleckie realizują kolejną inwestycję z myślą o ekologii i poprawie jakości życia mieszkańców. 7 czerwca tego roku spółka podpisała umowę na dostawę, montaż, rozruch i serwisowanie urządzenia, którego celem jest wytworzenie ciepła i prądu.
Agregat zasilany biogazem będzie działał już za osiem miesięcy i zastąpi starą instalację, funkcjonującą już szesnaście lat. Inwestycja wyceniana jest na 4 mln 118 tys. zł, z czego większa część pochodzi z unijnego Funduszu Spójności.
Biogenerator trafi do oczyszczalni w Sitkówce wprost z firmy Mielec Diesel Gaz Sp. z o.o., która zobowiązuje się ponadto serwisować sprzęt przez cztery lata jego użytkowania.
Ekologiczne rozwiązania to nie nowość dla kieleckiej oczyszczalni. Spółka od dawna wykorzystuje biogaz, czyli ekologiczne paliwo, którego produkcja związana jest z osadami ściekowymi. Biogaz jest efektem procesów biochemicznych zachodzących w komorach fermentacyjnych. Stamtąd ekologiczne paliwo trafia do generatorów prądu. Warto również dodać, że energia wyprodukowana przez biogenerator jest rozliczana jako tzw. energia zielona, czyli pochodząca ze źródeł odnawialnych.
Na tym projekcie nie kończą się ekologiczne działania spółki. W planach są również: zamówienie nowej wirówki zagęszczającej nadmierny osad przed fermentacją oraz wybór dostawcy stacji uzdatniania biogazu. Ponadto ogłoszono już przetarg na wymianę zbiornika biogazu.