Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Nowy wodociąg w Masłowie już czeka

Mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych, Ameliówki, Dąbrowy i Wiśniówki z końcem lipca otrzymali możliwość podłączenia się do nowej sieci i korzystania z wody o najwyższej jakości.

Dostęp do bieżącej wody jest niezmiernie istotny. To przede wszystkim wygoda i pewność dostaw niezależnie od okoliczności takich jak przerwy w dostawie prądu czy doskwierająca w ostatnim czasie susza. Wodociągi Kieleckie korzystają z ujęć głębinowych głębokości 80-150 m, których zasobność jest stabilna nawet w okresach długotrwałej suszy hydrologicznej, co jest szczególnie istotne w dobie zmian klimatycznych i obserwowanego zjawiska obniżania się poziomu wód gruntowych.

Woda z wodociągu daje gwarancję bezpieczeństwa, braku zanieczyszczeń chemicznych i nieobecności bakterii. Woda dostarczana przez Wodociągi Kieleckie jest stale badana przez Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe przedsiębiorstwa. Pod względem właściwości smakowych oraz zawartości korzystnych dla człowieka minerałów kielecka „kranówka” może być klasyfikowana jako woda źródlana. Można ją bez obawy spożywać wprost z kranu – bez przegotowania, czego nie można powiedzieć o wodzie czerpanej ze studni umiejscowionych na nieruchomościach. Tego rodzaju ujęcia nie są stabilne pod względem ilościowym i jakościowym.

Wodociąg w Masłowie został wybudowany w ramach Projektu „Poprawy gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. udostępniły nową sieć wodociągową i przy wsparciu Unii Europejskiej i poniosły ponad 1,8 mln zł kosztów budowy.