Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Mąchocicach Scholasterii

W Mąchocicach Scholasterii (gmina Masłów)powstanie prawie 4 kilometry nowej kanalizacji, wszystko dzięki unijnemu projektowi realizowanemu przez Wodociągi Kieleckie.

We wtorek, 3 września w siedzibie wodociągowej spółki podpisano umowę z wykonawcą.
Inwestycja obejmuje budowę w sołectwie Mąchocice Scholasteria prawie 4 kilometrów kanalizacji, tj. 3,28 kilometra kanału sanitarnego oraz 880 metrów przyłączy należących do sieci, tzw. ONS-ów z rur PVC.

Kanalizację wybuduje miejscowa firma, która wygrała przetarg – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „HYDROCONSTER”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Budowa kanalizacji będzie kosztowała 5 milionów 839 tysięcy złotych.

Termin zakończenia prac upływa za rok.