Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Podpisanie umowy na wymianę wodociągu na ulicy Zagnańskiej

Wodociągi Kieleckie podpisały umowę na dokończenie wymiany wodociągu na ul. Zagnańskiej. W piątek 13 września w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę z wykonawcą modernizacji sieci wodociągowej na ul. Zagnańskiej na odcinku od ul. Witosa do Łódzkiej. Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przetarg wygrała Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z Morawicy, która otrzyma wynagrodzenie brutto 2 394 576,30 zł. Na zakończenie wymiany wodociągu ma pół roku. Ten wodociąg ma szczególne znaczenie nie tylko dla tego rejonu miasta, ale całych Kielc i ich mieszkańców. Tu będzie m.in. główny wyjazd z miasta w kierunku Warszawy oraz Łodzi. Roboty muszą być skoordynowane z Miejskim Zarządem Dróg, który realizuje największą obecnie inwestycję drogową w Kielcach – przebudowę ulic Zagnańska i Witosa wraz z budową nowego wiaduktu do ul. Olszewskiego. Na tym odcinku ul. Zagnańska będzie dwupasmowa, a równolegle przebiegać będą drogi dojazdowe i ścieżka rowerowa, pod którą będzie położony nowy wodociąg.