Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Powstanie kanalizacja w Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim

Mieszkańcy północnego Masłowa będą mieli nową kanalizację. Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcami dwie umowy na budowę kanalizacji w Masłowie Drugim i Dolinie Marczakowej.

Wodociągi Kieleckie podpisały potrzebne dokumenty dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej, która powstać ma w dwóch sołectwach w północnej części gminy: Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim-Nademłynie.

W Dolinie Marczakowej planowana jest budowa 2,78 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych, 1,22 km rurociągów tłocznych, a także dwie pompownie ścieków oraz odcinki przyłączy należących do sieci (ONS-y) o długości 0,74 km.

Całkowity koszt przetargu wynosi 4 297 675,35 zł brutto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” w Busku-Zdroju.

Drugą umowę na budowę kanalizacji w sołectwie Masłów Drugi – Nademłyn podpisano z firmą KBM SIECI S.C. w Kielcach, wyłonioną w drodze przetargu, która zbuduje w Nademłynie 3,09 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych, 240 m rurociągu tłocznego, jedną przepompownię ścieków i 850 m odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y). Koszt realizacji to 4 200 450,00 zł brutto.

Obie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podkreślić należy, iż w zaistniałej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa, podpisanie umów odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wodociągi Kieleckie muszą działać cały czas, mimo zagrożenia epidemicznego. Ludzie muszą mieć wodę, muszą mieć odbierane ścieki. My i nasza zdrowa kielecka woda jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników w walce z koronawirusem – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Również wójt gminy – Tomasz Lato zauważył, że za budową sieci kanalizacji w północnej części gminy idą zarówno udogodnienie dla mieszkańców jak i ochrona środowiska.
W obecnej sytuacji związanej epidemią, doceniamy wartość nie kłopotliwego dla mieszkańców i przyjaznego dla środowiska, a w tym nas samych pozbywania się ścieków. Musimy zadbać o to, aby nasi mieszkańcy mieli dostęp do bieżącej wody, a ścieki były odprowadzane bez zakłóceń. Dziękuję Wodociągom Kieleckim za zapewnienie takiego komfortu naszym mieszkańcom – mówi wójt Tomasz Lato