Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Przebudowa wodociągu w Kowali i Kowali Małej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciankach to kolejne inwestycje Wodociągów Kieleckich w gminie Sitkówka – Nowiny gotowe do odbioru

Z początkiem jesieni mieszkańcy gminy Sitkówki-Nowiny otrzymają nowy wyczekiwany wodociąg w Kowali i Kowali Małej. Zakończyła się właśnie wymiana 6 km istniejącego wodociągu oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej w tym istniejącego wodociągu oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej w tym rejonie.Warto było wykazać się cierpliwością, bo w efekcie zbudowano nową sieć.

W ramach tego samego projektu w miejscowości Trzcianki w gm. Sitkówka-Nowiny została zakończona budowa blisko 1,5 km sieci kanalizacyjnej i dwóch pompowni ścieków.Zapewnienie dostępu do nowej kanalizacji tam, gdzie mieszkańcy byli dotychczas skazani na drogie i niewygodne szamba, to główny cel unijnej inwestycji.Warto zaznaczyć, że nad pracą nowej sieci czuwać będzie nowoczesny system monitoringu, który Wodociągi Kieleckie rozbudowują w ramach tego samego unijnego Projektu. Do tego dojdą modernizacje największej w regionie komunalnej Oczyszczalni Ścieków, mieszczącej się w gm. Sitkówka-Nowiny.

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Unijne dofinansowanie uzyskane przez Wodociągi Kieleckie na wodociąg i kanalizację, pozwoli przeznaczyć środki z budżetu gminy, potrzebne na ten sam cel, na inne gminne inwestycje i pilne potrzeby mieszkańców W przypadku Kowali maksymalne dofinansowanie realizacji zadań z pieniędzy unijnych może wynieść 2,4 miliona, a dla Trzcianek jest to 1,7 mln.