Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

REMONT WODOCIĄGU NA ULICY WITOSA

Przeszło 5,7 mln zł kosztuje przebudowa wodociągu w ulicy Witosa. Remont postępuje mimo trwającej epidemii. Wykonawca dzieli plac budowy z firmami realizującymi równolegle inwestycję drogową. Wymaga to ścisłej koordynacji działań. Przebudowa dotyczy 5,2 km sieci wodociągowej. Podobnie jak w ulicy Zagnańskiej, gdzie wodociąg został przebudowany już wcześniej, tak i na ulicy Witosa istniejąca infrastruktura wymagała wymiany z uwagi na zły stan techniczny i wysoką awaryjność i. Warto przypomnieć, że Wodociągi Kieleckie zmodernizowały na ul. Witosa kanalizację sanitarną, ograniczając do minimum uciążliwości dla mieszkańców dzięki wykorzystaniu technik bezwykopowych. Inwestycje takie jak te zrealizowane na ulicach Witosa i Zagnańskiej mają znaczenie miastotwórcze i ekonomiczne. Otwierają się w ten sposób nowe tereny inwestycyjne i mieszkaniowe.