Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Roboty na 3 ulicach w centrum Kielc odebrane

28 czerwca br. została sfinalizowana odbiorami technicznymi realizacja 3 zadań na terenie Kielc. 2 z nich dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej, a trzecie przebudowy wodociągu. I choć nie są to odcinki sieci o spektakularnych wymiarach, to konsekwencja w realizacji przez Wodociągi Kieleckie wieloletniego planu inwestycyjnego zasługuje na docenienie. Rozbudowujemy, unowocześniamy i modernizujemy sieć wodociągów i kanalizacji w naszym mieście, pozyskując na te cele środki unijne. To owocuje odbiorami kolejnych mniejszych zadań, które są składowymi większego przedsięwzięcia realizowanego przez naszą Spółkę na ternie gminy Kielce oraz gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny oraz Zagnańsk.

Na ulicy Generała Stanisława Maczka została wykonana i odebrana przebudowa odcinków sieci wodociągowej. Roboty były wykonywane od 15.11.2018 r. do 31.05.2019 r. Przebudowa dotyczyła 83 metrów sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą za kwotę 140 tys. zł. netto. Na dwóch kolejnych ulicach zakończono odbiorami budowę odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości blisko 1 km. Za 1 mln 200 tys. zł. na ulicy Tarnowskiej wybudowano ponad 490 metrów kanalizacji sanitarnej i podobnej długości odcinek na ulicy Prostej.