Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Ruszyła budowa kanalizacji

W gminie Masłów rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności kanalizacja położona została w miejscowości Mąchocice Kapitulne, wzdłuż drogi powiatowej, w rejonie pod nazwą „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”. Wykonawca prac, Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny CO i gaz, Stanisław Karyś, poinformował, że położył już 450 metrów kanału tłocznego. To część większej inwestycji realizowanej przez Wodociągi Kieleckie w ramach Projektu unijnego „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.
W sumie w gminie Masłów skanalizowane zostaną: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dolina Marczakowa, Łąki, Mąchocice-Scholasteria, Masłów Drugi i Nademłyn. Równolegle prowadzona będzie budowa sieci wodociągowej w Wiśniówce, Masłowie Pierwszym, Dąbrowie oraz Mąchocicach Kapitulnych i Ameliówce.
Wartość całego zadania realizowanego w gminie Masłów to 1 mln 168 tys. złotych.