Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Ścieki popłyną przez góry

Dwie nowe pompownie ścieków wartości prawie 5 milionów złotych powstaną w gminie Masłów, dzięki czemu ścieki pokonają góry i popłyną do oczyszczalni w Sitkówce.

– Mieszkamy w rejonie górzystym, a jednocześnie chcemy, aby ścieki były oczyszczane zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Takie standardy zapewnia nasza największa oczyszczalnia ścieków w Sitkówce. Dzięki takim pompowniom ścieki docierają do Sitkówki nawet z odległych miejsc w gminie Masłów, pokonując wzniesienia – tłumaczy Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

W środę 22 stycznia Wodociągi Kieleckie podpisały umowę z wykonawcą na budowę dwóch pompowni ścieków w gminie Masłów w ramach unijnego IV projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego”. Obie pompownie powstaną w ciągu drogi powiatowej nr 0314T Mąchocice Kapitulne – Ciekoty, pierwsza obok mostku nad Lubrzanką, druga obok parkingu przed Ameliówką.

Przetarg wygrała firma Mariusz Kozera Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” z Buska-Zdroju na kwotę 4 825 992,42 PLN brutto. Obie pompownie mają być gotowe do września 2020 roku.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę pompowni ścieków wraz z zjazdem z drogi powiatowej, ogrodzeniem, zbiornikami retencyjnymi ścieków, studniami z zasuwą regulacyjną i studniami przed pompownią z separatorem ciał stałych, kanałów grawitacyjnych, zagospodarowanie terenu.


Na zdjęciu: od lewej Mariusz Kozera – właściciel PRIB HYDROCOMPLEX oraz prezes Henryk Milcarz i dyrektor ds. ekonomicznych Władysław Karol Jacewicz z Wodociągów Kieleckich