Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Spoty radiowe

Wodociągi Kieleckie wymieniają właśnie kolejny odcinek sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej. Podziemna sieć kanalizacji i wodociągu po przebudowie będzie niezawodna i będzie służyć przez wiele lat. Nowa sieć powstaje dzięki funduszom unijnym na terenach, gdzie ludzie byli jej pozbawieni.

O Wodociągach Kieleckich i prowadzonych aktualnie inwestycjach można było usłyszeć w Radiu Kielce w dniach 14-18.10. oraz 21-25.10 br.