Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

To już dwa ostatnie kontrakty w Projekcie

Dwa ostatnie kontrakty nadzorują obecnie Wodociągi Kieleckie w ramach projektu unijnego. Dzięki pozyskanym środkom z UE inwestycje wodociągowe były możliwe na oczyszczalni ścieków Sitkówka i na priorytetowych dla Kielc drogach wylotowych z miasta.

Zakończyła się wielka przebudowa wodociągu na ulicach Zagnańskiej i Witosa. We wrześniu br. zakończyły się roboty budowlane w ulicy Witosa. Skomplikowana logistycznie, ale wzorowo skoordynowana przez służby wodociągów akcja modernizacji komory na magistrali fi 600, była ostatnim akcentem inwestycji na Witosa. Obecnie trwają czynności odbiorowe tj. przeglądy w terenie oraz weryfikacja dokumentów odbiorowych.

Po pracach budowlanych przygotowujących budynek i fundamenty pod nową stację uzdatniania gazu przyszedł czas na technologię. Na oczyszczalnię ścieków w Sitkówce dotarły już pierwsze specjalistyczne urządzenia, służące oczyszczaniu biogazu, który jest paliwem dla ekologicznych generatorów. Powstająca tu stacja uzdatniania gazu usprawni proces produkcji prądu i ciepła ze ścieków.