Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Trwa przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala oraz Kowala Mała w gminie Sitkówka-Nowiny