Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Trwają ostatnie prace przy budowie kanalizacji w Mąchocicach-Scholaterii

W Mąchocicach-Scholasterii rozpoczął się ostatni, bardzo istotny etap prac przy sieci kanalizacyjnej. Zaczęto odtwarzanie nawierzchni drogowej, która zostanie położona na całej szerokości, a nie tylko na przebudowanym pod inwestycję odcinku.
Inwestycja obejmująca budowę w sołectwie Mąchocice-Scholasteria niemal 4 km kanalizacji (3,28 km kanału sanitarnego plus 880 m przyłączy należących do sieci, tzw. ONS-ów) z rur PVC weszła na ostatni etap robót. Rozpoczęło się już odtwarzanie nawierzchni drogi powiatowej. Zaznaczyć należy, że asfalt będzie położony na całej szerokości drogi, nie tylko na odcinku, który został wykorzystany pod budowę kanalizacji. Układana jest warstwa wyrównująca następnie zostanie położona cztero-centymetrowa warstwa ścieralna.
Wykonawcą inwestycji jest Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych „HYDROCONSTER”. Koszt budowy kanalizacji w Mąchocicach-Scholasterii wyniesie 5 mln  839 tys. zł brutto.
Ekipy pracują również w Dolinie Marczakowej, Barczy, Brzezinkach i Masłowie Drugim Nademłyń. Na początku lipca prace przy budowie kanału sanitarnego rozpoczną się w Ciekotach.
Inwestycja jest realizowana w ramach unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i dotyczy kanalizowania Masłowa Drugiego-Nademłyn, Doliny Marczakowej, Brzezinek, Barczy, Mąchocic-Scholasterii i Ciekot.
Koszt całkowity inwestycji to ponad 45 mln złotych.