Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Umowy trafią do mieszkańców północnej części gminy

Pracownicy Urzędu Gminy dostarczą, z zachowaniem wszelkich zalecanych środków bezpieczeństwa, umowy mieszkańcom północnej części gminy, ujętym w projekcie związanym z budową przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Dokumenty będą dostarczane w godzinach pracy urzędu w określonych dniach.

Informacja dotyczy mieszkańców sołectw: Barcza,Brzezinki, Ciekoty, Mąchocice- Scholasteria, Dolina Marczakowa, Masłów Drugi-Nademłyn.

W związku przystąpieniem do inwestycji dotyczącej podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych ujętych w projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitarnego” pracownicy Urzędu Gminy w  Masłowie przekażą mieszkańcom umowyna realizację przyłączy.

W trosce o bezpieczeństwo, w obliczu panującej epidemii koronawirusa,pracownicy Urzędu Gminy będą pozostawiać umowy w skrzynkach pocztowych poszczególnych posesji wraz z informacją dotyczącą dalszych niezbędnych procedur. Czynności te wykonywane będą w godzinach pracy urzędu, zgodnie z harmonogramem:

4 maja – sołectwo Masłów Drugi, Dolina Marczakowa: godz. 9.30 do 16.30

5 maja – sołectwo Barcza, Brzezinki: godz. 8.00 – 15.00

6 maja – sołectwo Mąchocice-Scholasteria: godz. 8.00 – 15.00

7 maja – sołectwo Ciekoty: godz. 8.00 – 15.00

Podpisane dokumenty należy wrzucić do skrzynek przed Urzędem Gminy lub przed domem sołtysa w poszczególnych wsiach, do dnia 25 maja 2020 r.

Mieszkańcy, którzy są w trakcie realizacji inwestycji ujętej w projekcie (budowy domu), lecz nie posiadają skrzynki pocztowej proszeni są o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w celu ustalenia sposobu odbioru dokumentów pod numerem tel. 41 311 00 94.

W załączeniu przekazujemy pismo Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach dotyczące szczegółów całej procedury oraz instrukcję dalszego postępowania.

Pobierz pismo [załącznik]