Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Uroczyste oddanie wodociągu w Kowali w gm. Sitkówka-Nowiny

19 listopada br. zakończyła się modernizacja wodociągu w Kowali i Kowali Małej w gminie Sitkówka-Nowiny. Nowa sieć ma prawie 8 kilometrów długości!

Wykonawcą wyłonionym w przetargu była Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź z Morawicy. Wartość brutto kontraktu wynosi niespełna 4 mln zł.

W Kowali zostało położone 7,6 km nowego wodociągu, który zastąpił do tej pory używany, wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydrantami oraz zbudowano komorę wodociągową do ciągłego pomiaru ciśnienia i przepływu.

Inwestycja realizowana była w ramach czwartego unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

W uroczystym oddaniu wodociągu uczestniczyli prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, zastępca wójta Łukasz Barwinek oraz sołtys Kowali Renata Posłowska, którzy podziękowali mieszkańcom za wyrozumiałość, gdyż prace mogły być uciążliwe poprzez ingerencje w drogi, chodniki a nawet prywatne posesje. A na dowód, że sieć działa prawidłowo Wodociągi Kieleckie postawiły stojak, z którego popłynęła woda, by móc ją następnie przetestować.