Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

W plenerze o nowej inwestycji

20 września w pobliżu Przełomu Lubrzanki, w miejscowości Ameliówka odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej kontraktu : „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów Zadanie 1a”.Umowę podpisali: prezes Wodociągów Kieleckich, Henryk Milcarz oraz wójt gminy Masłów – Tomasz Lato.Miejsce podpisania umowy nie zostało wybrane przypadkowo, w Ameliówce bowiem rozpocznie się ta niezwykle ważna dla mieszkańców gminy inwestycja.

W ramach prac realizowanych przez Wodociągi Kielecki skanalizowane zostaną: Barcza, Brzezinki, Ciekoty, Dolina Marczakowa – Łąki, Mąchocice-Scholasteria, Masłów Drugi – Nademłyn. Poza budową kanalizacji projekt zakłada również położenie trzech odcinków sieci wodociągowej w Wiśniówce, Masłowie Pierwszym/Dąbrowie oraz Mąchocicach Kapitulnych/Ameliówce.Wartość zadania to 1 mln 168,5 tys. zł. Wykonawcą robót będzie Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny CO i gaz, Stanisław Karyś.