Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

WIRÓWKA I ZBIORNIK BIOGAZU POMOGĄ PRODUKOWAĆ ZIELONĄ ENERGIĘ

W ramach Projektu unijnego Wodociągi Kieleckie zaplanowały kilka powiązanych ze sobą inwestycji w gospodarkę osadową Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce – Nowinach. Po wymianie generatora na biogaz, teraz przyszedł czas na odbiór wirówki oraz nowego zbiornika biogazu.

Wirówka o wartości 1 mln 791 tys. zł. brutto pozwoli zagęścić osad ściekowy. Ułatwi w ten sposób proces fermentacji, w którym powstaje metan, główne źródło biogazu.

Montaż zbiornika biogazu poprzedziła rozbiórka jego poprzednika. Nowy zbiornik ma maksymalną pojemność 1040 m3 i może się zmieniać w zależności od ilości przechowywanego w nim gazu. Płaszcz zbiornika tworzą dwie powłoki. Zbiornik współpracuje z siecią gazową na Oczyszczalni, co zostało potwierdzone próbą 72-godzinną.

Tym samym jeszcze bardziej efektywna staje się skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej ze ścieków.