Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Z historią w tle

16 października na Rynku w Kielcach Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną umowę w ramach realizowanego przez spółkę unijnego Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

Podpisany kontrakt dotyczy budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Wodociąg wybudowany zostanie w ulicy Gen. St. Maczka, a kanalizacja w ulicach: Prostej i Tarnowskiej. Wartość tego zadania to 1 648 200 zł. Wykonawcą robót będzie firma ZAKŁAD USŁUGOWY WODNO-KAN., CO i GAZ Stanisław Karyś z Kielc.

Uroczystemu podpisaniu umowy towarzyszyło otwarcie wystawy archiwalnych fotografii z czasów II Rzeczpospolitej, na której zaprezentowano zdjęcia dokumentujące budowę i rozbudowę miejskiego systemu wodociągów i kanalizacji po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Na otwarciu ekspozycji obecni byli m.in. zastępca prezydenta Kielc Czesław Gruszewski i prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.