Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Zaawansowanie prac na dzień 26.03.2019 r.

Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny.
Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 825mb sieci na odcinku od węzła „8” w kierunku węzła „3”.W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na tym odcinku.
Obecnie Wykonawca na budowie posiada 3 brygady w tym 2 brygady montażowe i 1 odtworzeniowa. W najbliższym czasie będą wprowadzone 2 dodatkowe brygady i rozpoczną prace na odcinkach węzeł „1” do węzła „3” oraz HP29 – węzeł „3”.

Kontrakt 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny
Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 132mb sieci na odcinku S15– S22 z rur PVC DN200.W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na odcinku S15-S22.
Obecnie Wykonawca na budowie posiada 1 brygadę. W najbliższym czasie będzie wprowadzona druga brygada i rozpocznie prace na odcinku S24 – S32

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 4 – ul. Gen. St. Maczka)
Planowane rozpoczęcie robót to 12.04.2019 r. W pierwszej kolejności ma być wykonywany odcinek wodociągu od węzła W1 do W2.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 5 – ul. Zagnańska – Część 1)
Wykonawca planuję rozpoczęcie prac 28.03.2019 r. w sile dwóch brygad. Obecnie Wykonawca odebrał uzgodniony Projektu Organizacji Ruchu.
W pierwszej kolejności będą wykonywane następujące odcinki: W67W69, W69-W73.

Kontrakt 6 – Budowa odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce (Etap 1/Zadanie 1 ul. Prosta i Zadanie 2 ul. Tarnowska)

  • Zadanie 1 – ul. Prosta. Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 262,20mb sieci na odcinku S1 – S8 z rur kamionkowych DN 200 i dniu dzisiejszym zakończył wykonywania kolektora główne. W dalszej kolejności będą wykonywane wysięgniki w pasie drogowym oraz ONS-y poza pasem drogowym z rur PCV DN160.
    Obecnie Wykonawca na budowie posiada 1 brygadę.
  • Zadanie 2 – ul. Tarnowska. Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 114 mb sieci na odcinku S1 – S5 z rur kamionkowych DN 200. W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na kolektorze głównym w kierunku studni S6 oraz na odcinku S4 – S6.
    Obecnie Wykonawca na budowie posiada 1 brygadę.