Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Zaawansowanie prac w projekcie

Kontrakt 4 etap 2 zadanie 3 ul. Wrzosowa – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie m. Kielce:

Dnia 04.04.2019 została podpisana Umowa nr JRP/2/2019, z terminem realizacji do 30.09.2019 roku. Na ulicy Wrzosowej Wykonawca wykonał 266,9 mb sieci, co stanowi 100,00 % zakresu rzeczowego objętego Umową. 23 lipca wykonano wpięcie wykonanego odcinka do istniejącego systemu wodociągowego i przepięcie istniejących sieci i przyłączy.

Kontrakt 6 etap 2 zadanie 3 Poleska zadanie 4 Herbska – Budowa kolektorów kanalizacyjnych w Kielcach:

Dnia 04.04.2019 została podpisana Umowa nr JRP/2/2019, z terminem realizacji do 30.09.2019 roku.

Na ulicy Poleskiej Wykonawca wykonał 76 mb sieci z 577 mb objętych tym zadaniem. W ulicy Herbskiej Wykonawca wykonał 182 mb sieci z 670 mb. Na obu ulicach od lipca obowiązuje czasowo zmieniona organizacja ruchu. Trwają prace na kolejnych odcinkach w pasie drogowym obu ulic: roboty rozbiórkowe pasa drogowego i terenów zielonych, następnie roboty ziemne i montażowe.