Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Zagnańska z nowym wodociągiem

Wodociągi Kieleckie doprowadziły z sukcesem do końca modernizację kluczowego wodociągu przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii prace przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ścisłej koordynacji z robotami drogowymi na głównej trasie wylotowej z Kielc do Warszawy.

Wodociągi Kieleckie umożliwiając bezkolizyjne prowadzenie prac drogowcom wywiązały się ze swojej części modernizacji infrastruktury głównej trasy wylotowej z Kielc w kierunku Warszawy.
Dzięki dobrej koordynacji między Wodociągami Kieleckimi a służbami miejskimi można powiedzieć, że przebudowa Zagnańskiej i Witosa to wzorcowa inwestycja drogowa. Wyzwanie było trudne, bo na tym obszarze miasta jest złożona infrastruktura podziemna – podkreśla prezes Henryk Milcarz.
Roboty inżynieryjno-budowlane prowadzone były na intensywnie eksploatowanej trasie „pod ruchem”, aby nie dezorganizować transportu w aglomeracji. Wyłączenia i zmiany organizacji ruchu dotyczyły jedynie krótkich odcinków pojedynczych pasów drogowych. Przepięcia do nowej sieci zaplanowane i wykonywane były w godzinach nocnych, by zminimalizować potencjalne uciążliwości dla mieszkańców związane z przerwą w dostawach wody. Ten sposób realizowania inwestycji wymagał drobiazgowych uzgodnień i koordynacji z zarządcą kieleckich dróg, ekipami drogowców
i energetyków.

Już nie mogę się doczekać, kiedy samochody pojadą ul. Zagnańską dwoma pasmami ruchu, nad torami po nowym wiadukcie, no i rowerzyści po nowej drodze rowerowej, której brakowało. Zawsze cieszy mnie, kiedy nasze miasto się rozbudowuje, kiedy pięknieje. Podobną satysfakcję miałem, kiedy zakończyła się budowa węzła Żelazna, gdzie również wymieniliśmy i zmodernizowaliśmy naszą infrastrukturę. Teraz ta część miasta uzyska nowe oblicze, stanie się atrakcyjną dzielnicą do mieszkania i prowadzenia biznesu – zapowiada Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Dotychczasowy wodociąg z lat 70. zbudowany był z rur stalowych – o ograniczonej wydajności i ulegających korozji. Z tego powodu, zwłaszcza w okresie zimowym, dochodziło do awarii oraz strat wody w systemie. Trudno było też planować rozbudowę osiedli na okolicznych terenach, czy obszarów inwestycyjnych, gdyż wiązałoby się to z podłączeniami nowych odbiorców do sieci o wyczerpanych rezerwach przesyłowych.
Teraz to się zmieni. W technologii bezwykopowej wyremontowano sieć kanalizacyjną, a w następnej kolejności wymieniono sieć wodociągową. Stare przewody wodociągowe zastąpiono rurociągiem
z żeliwa sferoidalnego – o większej przepustowości i trwałości nawet do 100 lat. Tym samym nowa infrastruktura wodociągowa (a także kanalizacyjna) zapewni komfort użytkowania obecnym odbiorcom, mieszkańcom, właścicielom firm oraz sklepów, jak i otworzy perspektywy dla nowych podłączeń – lokalizujących się w obszarze przemysłowym przedsiębiorstw czy nowo budowanych osiedli. Dzięki inwestycji możliwy stanie się intensywny rozwój północnych rejonów Kielc – zarówno w zakresie zabudowy mieszkaniowej, komercyjnej jak i przemysłowej.

Ostatni etap prac przebiegał w warunkach wymuszonych przez ogłoszony stan epidemii. Nawet w tym niezwykle trudnym okresie obostrzeń sanitarnych realizacja inwestycji nie ustała. Dzięki determinacji i sprawności organizacyjnej, projekt doprowadzono do finału zgodnie z założonym harmonogramem. Aktualnie trwają odbiory ostatniego odcinka wraz z podłączeniami budynków do nowego wodociągu. Wartość całej inwestycji wodociągowej wyniosła blisko 4 mln zł brutto.
– Jestem przekonany, że ta infrastruktura będzie pracować na dalszy rozwój aglomeracji kieleckiej i będzie przynosić wymierne korzyści ekonomiczne – przekonuje prezes Wodociągów Kieleckich. – Otwierają się nowe tereny inwestycyjne i mieszkaniowe. Już obecnie widać, jak w rejonie powstają osiedla, które przyciągną do Kielc nowych mieszkańców. Zwiększenie atrakcyjności nieruchomości poprzez wzorcowo przygotowaną infrastrukturę i dogodne skomunikowanie zachęci inwestorów do lokowania biznesu w Kielcach. To z kolei zwiększy wpływy podatkowe i pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy. Te elementy mogą mieć kluczowe znaczenie, by wyjść obronną ręką z kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią.
Dzięki inwestycji Wodociągów, Kielce zyskały atrakcyjną dzielnicę do mieszkania i prowadzenia biznesu.