Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Zakończenie dwóch zadań

Dobiegły prace związane z realizacją dwóch zadań realizowanych w ramach projektu.

1. Kielce – zakończono przebudowę sieci wodociągowej w centrum miasta, w ulicach Pocieszki i Sandomierskiej.

Inwestycja ograniczy awaryjność sieci, zapewni ciągłość dostaw wody i poprawi jakość usług świadczonych przez Wodociągi Kieleckie dla mieszkańców.

2. Masłów – zakończono budowę pierwszego odcinka kanalizacji na terenie gminy. Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dla kolejnych zadań.

Plany na najbliższe tygodnie:

W miesiącach marzec/kwiecień rozpoczną się roboty w kilku lokalizacjach w ramach 13 kontraktów, na które Spółka podpisała umowy w 2018 r