Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

GALERIA

16
gru

Tablice informacyjne

Zamieszczamy galerię tablic informacyjnych promujących projekt. Tablicę informacyjną umieszcza się w momencie faktycznego rozpoczęcia robót lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Tablica informacyjna jest eksponowana przez okres trwania prac aż...
1 2