Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

12 czerwca, 2019
Kontrakt 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny Już ponad połowa zakresu rzeczowego została zrealizowana. Wykonawca wykonał 812,40 mb kanału grawitacyjnego z rur PVC DN200 oraz 85,20 mb ONS-ów z rur PVC DN160 (w sumie 897,6 mb z 1529,40 mb). W dalszej kolejności wykonawca będzie kontynuował prace na kanale grawitacyjnym i rozpocznie...
Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny. Wykonawca wykonał 3.824 mb sieci, co stanowi blisko 54% całego zakresu zadania. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 6 brygad w tym 4 brygady montażowe, 1 przewiertowa i 1 odtworzeniowa. W najbliższym czasie będą kontynuowane prace na wszystkich odcinkach poza odcinkiem od...
Wodociągi Kieleckie realizują kolejną inwestycję z myślą o ekologii i poprawie jakości życia mieszkańców. 7 czerwca tego roku spółka podpisała umowę na dostawę, montaż, rozruch i serwisowanie urządzenia, którego celem jest wytworzenie ciepła i prądu. Agregat zasilany biogazem będzie działał już za osiem miesięcy i zastąpi starą instalację, funkcjonującą już szesnaście lat. Inwestycja wyceniana jest...