Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Zaawansowanie prac na dzień 10.06.2019 r.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 4 – ul. Gen. St. Maczka)

Wykonawca wykonał 78,70 mb sieci co stanowi 100 % zaawansowania. Wykonawca w dniu 31.05.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają przygotowywania do odbioru.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 5 – ul. Zagnańska – Część 1)

Wykonawca wykonał 1410,00 mb sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z przyłączami. Sieć główna została zakończona. Obecnie trwają próby ciśnieniowe. W dalszej kolejności wykonawca będzie kontynuował wykonywanie przyłączy. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 3 brygady.

Kontrakt 6 – Budowa odcinków kanałów sanitarnych na terenie Miasta Kielce (Etap 1/Zadanie 1 ul. Prosta i Zadanie 2 ul. Tarnowska)

Zadanie 1 – ul. Prosta.

Wykonawca wykonał 477,95 mb sieci co stanowi 100 % zaawansowania. Wykonawca w dniu 31.05.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają przygotowywania do odbioru.

Zadanie 2 – ul. Tarnowska.

Wykonawca wykonał 496,85 mb sieci co stanowi 100 % zaawansowania. Wykonawca w dniu 31.05.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają przygotowywania do odbioru.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie m. Kielce (Etap 2/Zadanie 3 – ul. Wrzosowa)

Wykonawca rozpoczął wykonywanie robót w dniu 10.06.2019 r.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 3 – ul. Poleska)

Rozpoczęcie robót planowane jest w drugiej połowie lipca 2019 r.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta (Kielce (Etap 2/Zadanie 4 – ul. Herbska)

Rozpoczęcie robót planowane jest na dzień 24.06.2019 r.

 

Zobacz także kontrakty 3 i 7:

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki gmina Sitkówka-Nowiny
Trwa przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala oraz Kowala Mała w gminie Sitkówka-Nowiny