Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

20 lipca, 2021
W poniedziałek 19 lipca komisja w Wodociągach Kieleckich odebrała ostatnie duże zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Masłów. Kanalizacja w Ciekotach nie tylko pozwoli odebrać i oczyścić ścieki od mieszkańców sołectwa, ale także z większości północnego Masłowa. W samych Ciekotach dostęp do kanalizacji zyskało przeszło pół tysiąca mieszkańców. Wartość odebranego właśnie zadania pn.  „Budowa...