Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Category

aktualnosci
Rok 2020 Wodociągi Kieleckie zakończyły zgodnie z planem zawarciem ostatniego kontraktu w ramach Projektu. W sumie realizacja inwestycji unijnej wymagała podpisania 52 umów na usługi, dostawy i roboty budowlane. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 100 mln zł. Podpisy na ostatniej umowie zostały złożone 29 grudnia br. Wykonawca zmodernizuje instalację uzdatniania biogazu, z którego produkowana jest...
W Ciekotach dobiega końca budowa 9,8 km sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to na podłączenie 156 domów do kanalizacji. Aby transport ścieków był możliwy potrzeba było budowy 5 pompowni ścieków. Cały system kanalizacyjny Masłowa północnego jest zabezpieczony na wypadek awarii, braku zasilania. Temu służą wielkie podziemne zbiorniki retencyjne na ścieki, które jeszcze nie dawno można było zobaczyć...
Przeszło 5,7 mln zł kosztuje przebudowa wodociągu w ulicy Witosa. Remont postępuje mimo trwającej epidemii. Wykonawca dzieli plac budowy z firmami realizującymi równolegle inwestycję drogową. Wymaga to ścisłej koordynacji działań. Przebudowa dotyczy 5,2 km sieci wodociągowej. Podobnie jak w ulicy Zagnańskiej, gdzie wodociąg został przebudowany już wcześniej, tak i na ulicy Witosa istniejąca infrastruktura wymagała...
Wodociągi Kieleckie w ramach Projektu rozbudowały również System Monitoringu i Sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną (SMiS). System jest większy, szybszy, wydajniejszy i skuteczniejszy. Dzięki monitoringowi pracownicy wodociągów widzą na ekranach komputerów, w jakim kierunku i z jaką prędkością płynie woda, jaki jest poziom wody w zbiornikach, a nawet czy ktoś otworzył właz lub drzwi do...
W ramach Projektu unijnego Wodociągi Kieleckie zaplanowały kilka powiązanych ze sobą inwestycji w gospodarkę osadową Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce – Nowinach. Po wymianie generatora na biogaz, teraz przyszedł czas na odbiór wirówki oraz nowego zbiornika biogazu. Wirówka o wartości 1 mln 791 tys. zł. brutto pozwoli zagęścić osad ściekowy. Ułatwi w ten sposób proces fermentacji,...
Wodociągi Kieleckie budują kanalizację sanitarną w 6 sołectwach północnej części gminy Masłów. W 3 z nich zbudowana sieć została odebrana wcześniej. Teraz dołączają 2 kolejne sołectwa: Brzezinki i Masłów II – Nademłyn. Zrealizowane tutaj roboty polegały na budowie blisko 13 km kanałów sanitarnych i 2 pompowni ścieków. Zgłoszenie zadań do odbioru przez wykonawców poprzedziły roboty...
Mimo trwającej pandemii roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Masłow nie zwolniły tempa. W pierwszych dniach października przyszedł czas na odbiory końcowe. Odbyły się one w połowie z sołectw, które są objęte inwestycją. W Barczy, Dolinie Marczakowej i Mąchocicach Scholasterii Wodociągi Kieleckie wybudowały blisko 15 km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami...
Informacja prasowa Wodociągi Kieleckie zapraszają mieszkańców gminy Masłów do udziału w konsultacjach dotyczących rozbudowy kanalizacji i wodociągu. W związku ze stanem epidemicznym konsultacje zorganizujemy za pomocą internetu, poprzez transmisję na żywo na kanale Wodociągów Kieleckich w serwisie YouTube. Pytania będzie można zadawać przez SMS lub e-mail. Masz pytania o kanalizację czy wodociąg? Zadaj je naszym...
Mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych, Ameliówki, Dąbrowy i Wiśniówki z końcem lipca otrzymali możliwość podłączenia się do nowej sieci i korzystania z wody o najwyższej jakości. Dostęp do bieżącej wody jest niezmiernie istotny. To przede wszystkim wygoda i pewność dostaw niezależnie od okoliczności takich jak przerwy w dostawie prądu czy doskwierająca w ostatnim czasie susza. Wodociągi Kieleckie...
1 2 3 6