Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

AKTUALNOŚCI

12
Cze

Trwa przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowala oraz Kowala Mała w gminie Sitkówka-Nowiny

Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny. Wykonawca wykonał 3.824 mb sieci, co stanowi blisko 54% całego zakresu zadania. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 6 brygad w tym 4 brygady montażowe, 1 przewiertowa...
12
Cze

Krok ku ekologii z biogeneratorem

Wodociągi Kieleckie realizują kolejną inwestycję z myślą o ekologii i poprawie jakości życia mieszkańców. 7 czerwca tego roku spółka podpisała umowę na dostawę, montaż, rozruch i serwisowanie urządzenia, którego celem jest wytworzenie ciepła i prądu. Agregat zasilany biogazem będzie działał...
04
Cze

W Wodociągach Kieleckich zatrudniono…”słonia”

„Słoń”, czyli pojazd ssąco-czyszczący służący do udrażniania i konserwacji kanalizacji został oddany do użytku i zaprezentowany 30 maja bieżącego roku. Maszynę dostarczyła kielecka firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Wartość umowy brutto to kwota 1623 600,00 zł, z czego...
1 7 8 9 10 11 14