Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

AKTUALNOŚCI

04
Lip

Roboty na 3 ulicach w centrum Kielc odebrane

28 czerwca br. została sfinalizowana odbiorami technicznymi realizacja 3 zadań na terenie Kielc. 2 z nich dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej, a trzecie przebudowy wodociągu. I choć nie są to odcinki sieci o spektakularnych wymiarach, to konsekwencja w realizacji przez Wodociągi...
14
Cze

Zaawansowanie prac na dzień 10.06.2019 r.

Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 4 – ul. Gen. St. Maczka) Wykonawca wykonał 78,70 mb sieci co stanowi 100 % zaawansowania. Wykonawca w dniu 31.05.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają przygotowywania do odbioru....
12
Cze

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki gmina Sitkówka-Nowiny

Kontrakt 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny Już ponad połowa zakresu rzeczowego została zrealizowana. Wykonawca wykonał 812,40 mb kanału grawitacyjnego z rur PVC DN200 oraz 85,20 mb ONS-ów z rur PVC DN160 (w sumie 897,6 mb...
1 6 7 8 9 10 14